Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brand- og redningschef

Description

Code

1112.4

Description

Brand- og redningschefer overvåger brandvæsenets aktivitet og sørger for, at de leverede tjenester er effektive, og at det nødvendige udstyr står til rådighed. De udvikler og forvalter virksomhedspolitikker under iagttagelse af lovgivningen på området. Brand- og redningschefer udfører sikkerhedsinspektioner og fremmer undervisning i brandforebyggelse.

Alternativ betegnelse

beredskabsleder

beredskabschef

redningschef

brandmajor

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: