Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kontrolrumsoperatør på kraftanlæg

Description

Code

3131.3.7

Description

Kontrolrumsoperatører på kraftanlæg er ansvarlige for sikker og korrekt drift af kraftværker, transformatorstationer og de dertil knyttede kontrolstrukturer. De reparerer og vedligeholder de involverede maskiner og udstyr for at sikre, at anlægget fungerer effektivt, og for at håndtere nødsituationer såsom strømafbrydelser.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: