Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

instrumentbygger - elektroniske musikinstrumenter

Description

Code

8212.3.3

Description

Instrumentbyggere - elektroniske musikinstrumenter skaber og samler dele til at fremstille elektroniske instrumenter i henhold til nærmere angivne instrukser eller diagrammer. De installerer og tester elektriske pickups, rengør og inspicerer det færdige instrument.

Alternativ betegnelse

instrumentbygger

keyboard-bygger - elektrisk

instrumentbygger - elektroniske musikinstrumenter

musikinstrumentbygger

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: