Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vandingeniør

Description

Code

2142.1.11

Description

Vandingeniører forsker i og udvikler metoder til tilvejebringelse af rent vand, vandrensning og forebyggelse og afværgelse af oversvømmelsesskader. De undersøger vandrelaterede behov på et givet sted og udvikler metoder til at imødekomme disse behov, såsom udformning og udvikling af projekter vedrørende forvaltning af vandressourcer såsom rensningsanlæg, rørledninger, pumpesystemer, kunstvandings- eller dræningssystemer og andre vandforsyningssystemer. Vandingeniører sikrer også korrekt installation af disse systemer på byggepladser. Vandingeniører vedligeholder, reparerer og bygger strukturer, der regulerer vandressourcer, såsom broer, kanaler og dæmninger.

Alternativ betegnelse

vandforsyningstekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder