Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør inden for behandling af fast affald

Description

Code

3132.3

Description

Operatører inden for behandling af fast affald driver og vedligeholder anlæg til behandling og distribution af fast affald samt tester prøver til overvågning af forurening. De medvirker til indsamling og bortskaffelse af fast affald, f.eks. bygge- og nedrivningsaffald, og sikrer, at behandlingen er i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne. De sikrer, at affaldsbeholdere i lokalsamfundet tømmes, og at der skelnes mellem affald, der skal genvindes eller bortskaffes, og overvåger udstyr.

Alternativ betegnelse

tekniker inden for deponering af fast affald

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: