Skip to main content

Show filters

Hide filters

bomberydder

Description

Code

0310.2

Description

Bomberyddere gennemsøger områder for landminer og bomber ved brug af specialudstyr, såsom metaldetektorer, eller ved indsats af specialtrænede dyr og fjerner eksplosive materialer i henhold til sikkerhedsbestemmelserne. Efter gennemsøgningen for og detekteringen af miner og bomber, uskadeliggør de dem for at undgå enhver risiko for detonering, og derefter sikrer de, at området er ryddet, før desarmerings- og rydningsprocedurerne.

Scope note

Includes marine minesweepers. Includes people working underwater.

Alternativ betegnelse

ammunitionstekniker

bomberydningsekspert

bomberydningsofficer

minerydder

minerydningstekniker

soldat

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: