Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

teknisk biomediciner

Description

Code

2149.5.1

Description

Tekniske biomedicinere kombinerer viden om tekniske principper med biologiske resultater med henblik på udvikling af medicinske behandlinger og lægemidler og almene sundhedsformål. De kan udarbejde løsninger, der spænder fra forbedring af komponenterne i traditionelle lægemidler til implantatudvikling og vævsbehandling.

Alternativ betegnelse

teknisk biomediciner

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder