Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af oliepumpesystem

Description

Code

3134.4

Description

Operatører af oliepumpesystemer passer pumper, der sikrer, at omsætningen af olie og afledte produkter forløber uden problemer. De overvåger flowet i rørene på et raffinaderi og tester udstyret for at sikre et minimum af afbrydelser. Operatører af pumpesystemer arbejder ud fra et yderst automatiseret kontrolrum, hvor de kommunikerer med andre arbejdstagere for at koordinere pumpeaktiviteterne. Operatører af pumpesystemer foretager mindre reparationer og vedligeholdelse og aflægger rapport som krævet.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: