Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

telekommunikationsingeniør

Description

Code

2153.1

Description

Telekommunikationsingeniører udformer, opbygger, tester og vedligeholder telekommunikationssystemer og -net, herunder radio- og tv-udstyr. \
De analyserer kundernes behov og krav, sikrer, at udstyret opfylder reglerne, og udarbejder og fremlægger rapporter og forslag vedrørende telekommunikationsrelaterede problemer. Telekommunikationsingeniører projekterer og overvåger leveringen af tjenesteydelser i alle faser, fører tilsyn med installationen og brugen af telekommunikationsudstyr og -anlæg, udarbejder dokumentation og tilbyder uddannelse af virksomhedens personale, når der er installeret nyt udstyr.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Alternativ betegnelse

ingeniør inden for telekommunikation

telekommunikationsingeniører

ingeniør til udvikling af telekommunikation

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations

færdigheder