Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

luftfartstekniker

Description

Code

3115.1.1

Description

Luftfartsteknikere arbejder sammen med ingeniører inden for luft- og rumfart med henblik på at drive, vedligeholde og afprøve udstyr, der anvendes til luft- og rumfartøjer. De gennemgår blåtryk og vejledninger for at fastlægge testspecifikationer og -procedurer. De anvender software til at sikre, at dele af et rumfartøj eller et fly fungerer korrekt. De registrerer prøvningsprocedurer og -resultater og fremsætter henstillinger om ændringer.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: