Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbejdsleder inden for brobygning

Description

Code

3123.1.2

Description

Arbejdsledere inden for brobygning fører tilsyn med opførelsen af broer. De tildeler opgaver og træffer hurtige beslutninger for at løse problemer.

Alternativ betegnelse

broinspektør

arbejdsleder inden for brokonstruktioner

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder