Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

olie- og gasproduktionsleder

Description

Code

1322.1.2

Description

Olie- og gasproduktionsledere koordinerer og gennemfører kort- og mellemlangsigtede olie- og gasproduktionsprogrammer og -planer, såsom for boring, udvindingsoperationer og affaldshåndtering. De styrer en eller flere enheder og fører tilsyn med gennemførelsen af tekniske og menneskelige midler inden for rammerne af målene for mængde, kvalitet og planlægning. Olie- og gasproduktionsledere udformer produktionsprogrammer og -planer og sikrer, at de overholdes.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: