Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker inden for metallurgi

Description

Code

3117.3

Description

Teknikere inden for metallurgi yder teknisk støtte til forskning og gennemførelse af eksperimenter vedrørende mineraler, metaller, legeringer, olie og gas. De medvirker også til at forbedre udvindingsmetoderne.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: