Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

leder af offentlig forvaltning

Description

Code

1112.6

Description

Ledere af offentlige forvaltninger styrer, overvåger og evaluerer gennemførelsen af regeringens politikker. De fører tilsyn med personale og forvalter ressourcer, der anvendes til gennemførelse, og udarbejder rapporter om gennemførelsesprocessen. De kommunikerer også med regeringsembedsmænd og offentligheden for at informere dem om politikkerne. Ledere af offentlige forvaltninger kan også deltage i udformningen og udarbejdelsen af offentlige politikker.

Alternativ betegnelse

offentlig forvaltningschef

tjenestemand

embedsmand

stabschef

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: