Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

dataintegrationsingeniør

Description

Code

2511.17

Description

Dataintegrationsingeniører udvikler og gennemfører løsninger, der koordinerer applikationer på tværs af virksomheden eller dens enheder og afdelinger. De evaluerer eksisterende komponenter eller systemer for at fastlægge integrationskravene og sikrer, at de endelige løsninger opfylder de organisatoriske behov. De genbruger komponenter, når det er muligt, og bistår ledelsen med at træffe beslutninger. De udfører fejlfinding på IKT-systemintegrationen.

Scope note

Includes people performing managerial activities.

Alternativ betegnelse

IKT dataingeniør

ingeniør inden for dataintegration

ingeniør inden for integration af data

ingeniør i softwareintegration

ingeniør i systemintegration

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder