Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialdyrlæge

Description

Code

2250.8

Description

Specialdyrlæger er fagpersoner med en omfattende videnskabelig uddannelse. De har beføjelse til i en uafhængig, etisk og personligt ansvarlig egenskab at udføre alle aspekter af veterinærmedicin i dyrevelfærdens og folkesundhedens interesse og i overensstemmelse med national og international lovgivning. Desuden skal de have et anerkendt eksamensbevis og/eller godtgjort erfaring inden for en bestemt art og/eller veterinær procedure.

Scope note

Veterinary specialisms are generally classified according to species and/or procedures, for example: Species covered may include equine and zoological animals Procedures covered may include cardiology, orthopaedics Current lists  of specialisms and details for the specific qualifications and experience required can be found at: http://www.ebvs.org and/or https://www.avma.org/Pages/home.aspx. You are advised to contact the relevant national regulatory body for further information.

Alternativ betegnelse

dyrlæge med speciale i sundhedsstyring af grise

specialiseret dyrlæge

veterinær patolog

veterinær oftalmolog

intern veterinærmediciner til heste

zoologisk veterinærmediciner

veterinær tandlæge

specialdyrlæge i dermatologi

veterinær ernæringsterapeut

veterinær parasitolog

dyrlæge i forsøgsdyr

specialdyrlæger

veterinærmediciner i dyreadfærd

veterinær narkoselæge

veterinærmediciner i sport og rehabilitering

fagdyrlæge

veterinær klinisk patolog

veterinærmediciner i herpetologi

veterinær i sundhedsstyring af kvæg

veterninærmediciner med speciale i akutte sygdomme

intern veterinærmediciner for kæledyr

veterinær forsker i fjerkræ

dyrlæge med speciale i sundhedsstyring af små drøvtyggere

veterinær kardiolog

veterinær mikrobiolog

specialdyrlæge i billeddiagnostik

veterinær neurolog

dyrlæge med speciale i sundhedsstyring af vilde dyr

veterinær farmakolog og toksikolog

veterinærmediciner for små pattedyr

veterinær onkolog

Lovgivningsmæssigt aspekt

Dette erhverv er omfattet af direktiv 2005/36/EF (med senere ændringer) om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Yderligere oplysninger om erhvervsudøveres frie bevægelighed. I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder