Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vandforsyningsarbejder

Description

Code

7126.14

Description

Vandforsyningsarbejdere vedligeholder rør og pumpestationer, der anvendes til vandforsyning, fjernelse af spildevand og kloakvand. De udfører planlagte vedligeholdelses- og reparationsopgaver og fjerner blokeringer i rørledninger og afløb.

Alternativ betegnelse

kloakmester

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: