Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lektor i økonomi

Description

Code

2310.1.14

Description

Lektorer i økonomi er fagprofessorer, adjunkter, lærere, lektorer, undervisningsassistenter, mentorer, der underviser de studerende i deres eget fag, økonomi. De udarbejder læseplaner, forbereder undervisningstimer (forelæsninger, praktiske hold, seminarer, øvelser osv.), overvåger læringsresultater og fører tilsyn med de studerendes studieforløb. De udfører også akademisk forskning inden for deres fagområde, økonomi, og fremlægger deres resultater på konferencer og i publikationer. De er involveret i visse universitetsforvaltningsfunktioner.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder