Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-testanalytiker

Description

Code

2519.6

Description

IKT-testanalytikere arbejder i testmiljøer, vurderer produkter, kontrollerer kvaliteten og nøjagtigheden eller skaber testbesvarelser. De udformer prøver, som derefter gennemføres af testere.

Alternativ betegnelse

testanalytiker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: