Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IT-kriminalteknisk efterforsker

Description

Code

2529.2

Description

IT-kriminaltekniske efterforskere henter og analyserer oplysninger fra computere og andre typer datalagringsenheder. De undersøger digitale medier, der kan være blevet skjult, krypteret eller beskadiget, på en kriminalteknisk måde med henblik på at identificere, bevare, bjærge, analysere og fremlægge fakta og meninger om de digitale oplysninger.

Alternativ betegnelse

kriminalteknisk ekspert cyberkriminalitet

digital krimintalteknisk ekspert

IKT-efterforsker

ekspert i digital kriminalteknik

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder