Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-sikkerhedsingeniør

Description

Code

2529.7

Description

IKT-sikkerhedsingeniører rådgiver om og gennemfører løsninger med henblik på at kontrollere adgangen til data og programmer og sikre beskyttelsen af organisationens formål og forretningsprocesser. IKT-sikkerhedsingeniører vogter information i en organisation eller vedrørende et produkt, idet de er ansvarlige for beskyttelsen af og sikkerheden i relaterede systemer. De har ansvaret for netværks- og systemsikkerhed og udformer, planlægger og gennemfører systemets sikkerhedsarkitektur, herunder referencemodeller, segment- og løsningsarkitekturer samt sikkerhedspolitikker og -procedurer. De opdaterer og opgraderer sikkerhedssystemerne som reaktion på sikkerhedsrelaterede hændelser. IKT-sikkerhedsingeniører samarbejder med sikkerhedsteamet om at identificere, validere og indføre krav og om at deltage i udvælgelse, validering, synkronisering og gennemførelse af cyberaktioner. De samarbejder med andre planlæggere, operatører og/eller analytikere om at levere analyser efter hændelser.

Alternativ betegnelse

IKT-sikkerhedskonsulenter

IT-sikkerhedskonsulent

sikkerhedskonsulent inden for IKT

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder