Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af kalkovn

Description

Code

8131.10

Description

Operatører af kalkovne styrer udstyr, som brænder kalksten med henblik på at producere brændt kalk eller kuldioxid. De styrer materialestrømmen, brændstoffet og luften og overvåger materialestrømmen, luft, temperatur, brændstofdiagrammer og iltmålere og foretager om nødvendigt justeringer. De fører også fortegnelser over produktionen.

Alternativ betegnelse

procesoperatør

kalkovnsoperatør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: