Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

leder af feltundersøgelse

Description

Code

3341.6

Description

Ledere af feltundersøgelser tilrettelægger og fører tilsyn med undersøgelser efter anmodning fra en sponsor. De overvåger deres gennemførelse i overensstemmelse med produktionskravene og leder et team af udspørgere i felten.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: