Skip to main content

Show filters

Hide filters

missionær

Description

Code

2636.3

Description

Missionærer fører tilsyn med udøvelsen af opsøgende arbejde fra en kirkelig fond. De tilrettelægger missionen og udvikler missionens mål og strategier og sikrer, at missionens mål gennemføres, og at politikker gennemføres. De varetager administrative opgaver i forbindelse med registrering og letter kommunikationen med de relevante institutioner på missionens hjemsted.

Alternativ betegnelse

missionsarbejder

missionsprædikant

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: