Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tekniker inden for rullende materiel

Description

Code

3115.1.18

Description

Teknikere inden for rullende materiel udfører tekniske opgaver for at hjælpe togingeniører med konstruktion, udvikling, fremstilling og afprøvning, installation og vedligeholdelse af jernbanekøretøjer, f.eks. vogne, togsæt og lokomotiver. De foretager også eksperimenter, indsamler og analyserer data og indberetter deres resultater.

Alternativ betegnelse

elev inden for jernbaneteknik

ingeniør inden for rullende materiel

installatør af elektronisk udstyr til rullende materiel

maskinelev inden for rullende materiel

montør af udstyr til rullende materiel

montør inden for rullende materiel

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: