Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

bygge- og anlægsingeniør

Description

Code

3112.1

Description

Bygge- og anlægsingeniører hjælper med at udforme og gennemføre byggeplaner og påtager sig organisatoriske opgaver, f.eks. i forbindelse med planlægning og overvågning samt udbud og fakturering af bygge- og anlægsarbejder. De beregner også materialebehov og hjælper med at købe og organisere og sikre kvaliteten af byggematerialerne. Bygge- og anlægsingeniører kan udføre tekniske opgaver inden for anlægsarbejder og udvikle og rådgive om strategier til gennemførelse af politikker for vejarbejde, trafiklys, kloakvæsen og vandforvaltningssystemer.

Alternativ betegnelse

bygge- og anlægstekniker

byggetekniker

anlægsingeniør

tekniker inden for byggeri og anlæg

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder