Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetskontrollør inden for lægemiddelindustrien

Description

Code

2262.1.1

Description

Kvalitetskontrollører inden for lægemiddelindustrien udfører inspektioner og præcisionsmålinger med henblik på at teste og sikre kvaliteten af farmaceutiske produkter. De er involveret i hele forløbet , der knytter sig til udviklingen af et farmaceutisk produkt, indtil det er klar til at blive markedsført. Dette omfatter processen med erhvervelse af licenser til kliniske forsøg, rådgivning af det farmaceutiske udviklingspersonale om forskriftsmæssige krav og evaluering af indholdet af indlægssedlen og anden dokumentation vedrørende produktet. Kvalitetskontrollører inden for lægemiddelindustrien indsamler og evaluerer desuden oplysninger om produktets bivirkninger og formidler denne viden både internt og til de relevante myndigheder.

Alternativ betegnelse

kvalitetsinspektør inden for lægemiddelindustrien

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: