Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker med speciale i vandbevarelse

Description

Code

7126.13

Description

Teknikere med speciale i vandbevarelse installerer systemer til genvinding, filtrering, lagring og distribution af vand fra forskellige kilder, f.eks. regnvand og gråt spildevand fra husholdningen.

Alternativ betegnelse

vvs-installatør

gas-, vand- og sanitetsmester

vvs-tekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: