Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsansvarlig

Description

Code

1219.7

Description

Kvalitetsansvarlige håndterer kvaliteten af tjenester i erhvervsorganisationer. De sikrer kvaliteten af virksomhedens interne aktiviteter, såsom kundekrav og kvalitetsstandarder for tjenesteydelser. Kvalitetsansvarlige overvåger virksomhedens resultater og gennemfører ændringer, hvor det er nødvendigt.

Alternativ betegnelse

kvalitetschef

kvalitetssikringsansvarlig

kvalitetssikringschef

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: