Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljøforsker

Description

Code

2133.7

Description

Miljøforskere identificerer problemer og finder løsninger med henblik på at minimere miljøfarer ved at foretage analyser af prøver såsom luft, vand eller jord. De rådgiver om eller udvikler miljøpolitikker og sigter mod at forbedre bevarelsen af vandressourcer og forvaltningen af affaldsdeponeringsanlæg. Miljøforskerne udfører miljørisikovurderinger og analyserer de miljømæssige konsekvenser af nye løsninger, byggepladser eller miljøændringer under iagttagelse af den gældende miljølovgivning.

Alternativ betegnelse

miljøkemiker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder