Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kokillestøber

Description

Code

7211.1.1

Description

Kokillestøbere fremstiller støbegods, herunder rør, hule profiler og andre produkter fra den første forarbejdning af stål, ved håndkontrolleret udstyr i et støberi. De fører strømmen af smeltede ferro- og non-ferro-metaller til kokillerne, idet de sørger for at skabe de rette betingelser for at opnå metal af højeste kvalitet. De observerer metalflowet til identifikation af fejl. I tilfælde af fejl underretter de det autoriserede personale og deltager i fjernelsen af fejlen.

Alternativ betegnelse

støberitekniker

støberiarbejder

kærnemager

støber

kernemager

former

metalstøber

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: