Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

forsker i virksomhedsøkonomi

Description

Code

2631.2.1

Description

Forskere i virksomhedsøkonomi forsker inden for emner vedrørende økonomi, organisationer og strategi. De analyserer makroøkonomisk og mikroøkonomisk udvikling og anvender disse oplysninger til at analysere branchers eller specifikke virksomheders positioner i økonomien. De yder rådgivning om strategisk planlægning, produktgennemførlighed, forventede tendenser, nye markeder, beskatning og forbrugertendenser.

Alternativ betegnelse

virksomhedsøkonom

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: