Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inseminør til kunstig befrugtning af dyr

Description

Code

3240.2.1

Description

Inseminører til kunstig befrugtning af dyr har ansvaret for at inseminere et dyr med indsamlet sæd i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Alternativ betegnelse

tekniker til isemination af dyr

inseminør til kunstig inseminering af dyr

kvægavlsassistent

inseminør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: