Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør på fossilt fyret kraftværk

Description

Code

3131.3.3

Description

Operatører på fossilt fyrede kraftværker driver og vedligeholder industrielt udstyr, såsom generatorer, turbiner og kedler, der leverer elektricitet fremstillet med fossile brændstoffer såsom naturgas eller kul. De sikrer operationernes sikkerhed, og at udstyret er i overensstemmelse med lovgivningen. De kan også arbejde i kombinerede kraftværker, der anvender varmegenvindingssystemer til genvinding af udstødningsvarme fra én operation og drive dampturbiner.

Alternativ betegnelse

kedelpasser

operatør på gasfyret kraftværk

kedeloperatør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: