Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbejdsleder inden for finmekanik

Description

Code

3122.4.14

Description

Arbejdsledere inden for finmekanik fører tilsyn med, uddanner og forvalter arbejdstagere, som samler komplekse dele af små maskiner som f.eks. måle- eller styringsmekanismer.

Alternativ betegnelse

tilsynsførende inden for produktion af præcisionsmaskiner

ansvarlig inden for produktion af præcisionsmaskiner

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: