Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produktionsteknolog — maskinproduktionskoordinator

Description

Code

4322.1

Description

Produktionsteknologer — maskinproduktionskoordinatorer forbereder og planlægger fremstilling af maskineri. De overvåger hele produktionsprocessen og sikrer, at de enkelte enheder og ressourcer leveres til tiden.

Alternativ betegnelse

maskinopbygningssupervisor

produktions koordinator

maskinproduktionskoordinator

maskinproduktionsleder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: