Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

video- og filminstruktør

Description

Code

2654.1.8

Description

Video- og filminstruktører er ansvarlige for den overordnede produktion af en film eller et tv-program. De redigerer og oversætter manuskriptet til audiovisuelle billeder. Video- og filminstruktører superviserer og leder filmteamet. De formidler deres kreative vision til skuespillerne, lyd- og videoudstyrsoperatørerne, lyssætterne osv. og instruerer dem. Video- og filminstruktører fører også tilsyn med redigeringen af optagelserne.

Alternativ betegnelse

filminstruktør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: