Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af vandbehandlingsanlæg

Description

Code

3132.7

Description

Operatører af vandbehandlingsanlæg behandler vand for at sikre sikkerhed til drikkebrug, kunstvanding eller anden anvendelse. De driver og vedligeholder vandbehandlingsudstyr og sikrer, at vandet er sikkert til aftapning og til anvendelse i fødevareproduktionen ved grundigt at afprøve det før distribution og ved at overholde miljøstandarderne.

Scope note

Excludes water plant technician.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder