Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sundheds- og sikkerhedsinspektør inden for transport

Description

Code

3257.6

Description

Sundheds- og sikkerhedsinspektører inden for transport er ansvarlige for at opretholde sikkerhedsstandarderne, mindske risikoen for virksomheder, medarbejdere og kunder og opnå industristandarder. De evaluerer de eksisterende sikkerhedssystemer for at fastslå potentielle risici i alle transportsektorer såsom vej- og søtransport og udvikler politikker og procedurer, der minimerer risikoen for ejendom, medarbejdere og computersystemer.

Alternativ betegnelse

sundheds- og sikkerhedsansvarlig inden for vejtransport

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: