Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør ved anlæg til behandling af flydende affald

Description

Code

3132.2

Description

Operatører ved anlæg til behandling af flydende affald fjerner farlige kemikalier og forurenende stoffer fra flydende affald såsom olie, så det kan anvendes sikkert til nye anvendelser. De driver og vedligeholder udstyr til behandling af flydende affald, overvåger operationer og tester prøver for at sikre, at sikkerhedsstandarderne overholdes.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: