Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

snerydder

Description

Code

8342.9

Description

Sneryddere betjener lastbiler og sneplove til at fjerne sne og is fra offentlige fortove, gader og andre steder. De strør også salt og sand på jorden for at afise de pågældende steder.

Alternativ betegnelse

chauffør til sneplov

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: