Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

systemingeniør inden for energiforsyning

Description

Code

2149.9.2

Description

Systemingeniører inden for energiforsyning fører tilsyn med energiomstillings- og distributionsprocesserne. De analyserer energiforsynings- og forbrugseffektiviteten og udvikler nye metoder til forbedring af de eksisterende processer under hensyntagen til både de tekniske og de finansielle aspekter. De undersøger også miljøpåvirkningen af energiforbrug og sammenstiller produktionen af vedvarende energi med de nuværende strømforsyningssystemer.

Alternativ betegnelse

energiingeniør

systemingeniør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder