Skip to main content

Show filters

Hide filters

faglig tillidsmand

Description

Code

2423.4

Description

Faglige tillidsmænd gennemfører arbejdspolitikken i en organisation og rådgiver fagforeninger om politikker og forhandlinger. De behandler tvister og rådgiver om personalepolitik og letter kommunikationen mellem fagforeninger og ledende medarbejdere.

Alternativ betegnelse

fagforeningsmand

fagpolitisk konsulent

personalerepræsentant

tillidsmand

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: