Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrolrumsoperatør på olieraffinaderi

Description

Code

3134.3

Description

Kontrolrumsoperatører på olieraffinaderier udfører en række opgaver fra et olieraffinaderis kontrolrum. De overvåger processerne ved hjælp af elektroniske fremstillinger, der vises på skærme, instrumenter og lys. Kontrolrumsoperatører foretager ændringer af variabler og kommunikerer med andre afdelinger for at sikre, at processerne fungerer tilfredsstillende og i overensstemmelse med de fastlagte procedurer. De træffer passende foranstaltninger i tilfælde af uregelmæssigheder eller nødsituationer.

Alternativ betegnelse

operatør på olieraffinaderi

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: