Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

omkostningsberegner

Description

Code

2421.1.1

Description

Omkostningsberegnere indsamler og analyserer data til evaluering af de penge, materialer, arbejdskraft og den tid, der kræves til fremstillingsprocesser. De foretager analyser for at identificere (alternative) omkostningseffektive tekniske design og produktionsprocesser. De udvikler og anvender metoder og værktøjer til planlægning, kontrol og analyse af omkostninger. De udfører også kvantitative og kvalitative risikoanalyser og aflægger rapport om udviklingen i omkostningerne.

Alternativ betegnelse

cost estimator

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: