Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

grøn IKT-konsulent

Description

Code

2511.7

Description

Grønne IKT-konsulenter rådgiver organisationer om deres grønne IKT-strategi og dens gennemførelse på den mest effektive måde for at sætte organisationen i stand til at nå deres kort-, mellem- og langsigtede IKT-miljømål.

Alternativ betegnelse

grønne IKT-konsulenter

grøn IT-konsulent

konsulent i grønne IKT-systemer

konsulent i bæredygtige IKT-systemer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: