Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af luftseparationsanlæg

Description

Code

3133.1.1

Description

Operatører af luftseparationsanlæg kontrollerer og vedligeholder udstyret til udtrækning af kvælstof og ilt fra luften og sikrer, at de operationelle parametre for tryk, strømning og temperatur overholdes. De udfører produktrenhedsforsøg og overvåger deres overførsel til lagertanke eller flasker.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: