Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

skifteleder inden for minedrift

Description

Code

3121.1.1

Description

Skifteledere inden for minedrift fører tilsyn med personale, forvalter anlæg og udstyr, optimerer produktiviteten og sikrer sikkerheden ved minen dagligt.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: