Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktør for IKT-sikkerhed

Description

Code

2529.1

Description

Direktører for IKT-sikkerhed beskytter oplysninger om virksomheder og ansatte mod uautoriseret adgang. De fastlægger også sikkerhedspolitikken for informationssystemet, forvalter sikkerhedsiværksættelse på tværs af alle informationssystemer og sikrer, at der er adgang til oplysninger.

Scope note

Includes people performing corporate security functions.

Alternativ betegnelse

sikkerhedsdirektør for IKT

direktør for informationssikkerhed

direktør for IT-sikkerhed

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder