Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sprængningsarbejder

Description

Code

7542.1

Description

Sprængningsarbejdere opsætter og detonerer sprængstoffer sikkert på en lokalitet for at sprænge in situ-materialer i luften.

Alternativ betegnelse

sprængningstekniker

sprængstofingeniør

minør

sprængningsmester

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: